Дипломни работи

Дипломни работи - готови и по поръчка!
По-долу са дадени дипломни работи, които сме разработили за студенти от български и немски университети. Това са темите за икономически специалности. Очаквайте да разширим списъка и с темите, които сме писали по Информатика, Социология, Политология, ПР, Педагогика, Човешки ресурси и др.

База данни в маркетинговото проучване
Балканско икономическо сътрудничество
Банките и фондовите борси в националната икономика
Контролни пакети. Методи за завземане и защита    
Конфликта в организациите 
Проблеми при отчитането на финансовите разходи в банките   
Проблеми при счетоводното отчитане на финансовите приходи и финансовите разходи 
Регулиране рисковите експозиции на търговските банки 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции в международната икономика 
Счетоводно отчитане на безналичните плащания 
Тоталното Управление на Качеството 
Формиране, практическа реализация и актуализиране на счетоводната политика на предприятието 
е   
Проблеми при счетоводното отчитане на финансовите приходи и финансовите разходи 
Регулиране рисковите експозиции на търговските банки 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции в международната икономика 
Счетоводно отчитане на безналичните плащания 
Тоталното Управление на Качеството 
Формиране, практическа реализация и актуализиране на счетоводната политика на предприятието 
 

Exchange.bg